Montáž

Montáž betónového plotu

Betónové ploty sú vyrábané technológiu s pridaním priemyselné armatúry a použitím certifikovaných surovín do betónu a preto majú betónové ploty tak dobré vlastnosti, pevnosť, tvrdosť, odolnosť proti poveternostným vplyvom, mrazu, vode atď

Ako manipulovať s betónovými plotmi

Pri manipulácii a prevoze betónového plotu je nutné dodržať nasledujúce pravidlá, aby nedošlo k poškodeniu betónového plotu. Plotové dielce je nutné skladovať, prenášať a prevážať len vo zvislej polohe. Pri skladovaní a prevozu je nutné mať pevnú základňu pod doskou a musí byť zabezpečená proti pohybu. Pri prenášaní dosku uchopíme za bočné strany, nie za ozdobné konca a stále udržujeme zvislú polohu dosky.

Ako montovať BETÓNOVÉ PLOTY

  1. Vytýčenie a vymeranie trasy betónového oplotenia a rozvrhnutie umiestnenia stĺpikov betónového plotu s ohľadom na rozmanitosť terénu.  Ďalej si pomocou kolíkov vytýčite smer a trasu, pomocou povrázku zaistíte výšku plota.
  2. Vyhĺbime výkopy pre umiestnenie stĺpikov podľa ich rozmeru šírky a dĺžky stĺpika. Stĺpik sa usadí do hĺbky 70cm. Potom stĺpiky usadíme a zaistíme v kolmej polohe a prevedieme ich zasypanie zeminou ak to okolnosti dovolia. Inak odporúčame ich zabetónovanie.
  3. Nasunieme spodné dielce (je možné použiť pre uľahčenie 2m dlhú vodováhu, či iný materiál v dĺžke 2m, ktorá nahradí dosku) prevedieme prípadné dorovnanie stĺpika a potom môžeme nasunúť ostatné plotové dielce. V prípade potreby sa môže použiť tesniaca pena, ktorá vyrovná a zároveň zabezpečí dosky proti pohybu. (Alebo cementové lepidlo bežne dostupné v stavebninách)
Comment are closed.