Betónové priemyselné ploty

Betónové priemyselné ploty

Celý systém betónových plotových dosiek a stĺpikov je určený k zhotoveniu súvislého bariérového priemyselného oplotenia estetického vzhľadu horizontálnych kaziet. Priemyselné oplotenie sa dá montovať ručne bez použitia mechanizmov, vzhľadom k váhe jeho jednotlivých prvkov.

Prvky bariérového oplotenia

Sústava pletiva sa skladá zo stĺpikov priemyselného oplotenia a výplňových doskových dielcov. Systém dielcov umožňuje zhotovenie súvislého na seba nadväzujúceho oplotenia s jednoduchou skladbou aj postupom vyhotovovania a vysokým estetickým efektom vďaka hladkej povrchovej úprave, čo však zabezpečuje aj odolnosť voči poveternostným vplyvom.

Stĺpik priemyselného oplotenia je vystužený oceľovými prútmi, čím získava vysokú odolnosť, nosnosť a celkovú životnosť.

Dielce sú vlastne betónové nosníky s oceľovou výstužou. Sú profilované pre jednoduchú manipuláciu pri stavbe, odľahčené pre jednoduchšiu manipuláciu, aby nebolo potrebné použiť stavebné mechanizmy, ale dostatočne pevné. Celá konštrukcia je navrhovaná na spôsob skladačky a preto je vhodná na použitie i vo zložitejšom a neprístupnejšom teréne.

Comment are closed.