Betónové tvrárnice

Betónové tvrárnice

Betónové tvárnice patria vďaka svojim dobrým vlastnostiam, ako vysoká pevnosť, rýchlosť výstavby, to všetko za nízku cenu, k veľmi populárnym murovacím prvkov. Stavba pivníc, skladov, garáží, ale aj priemyselných hál a rodinných domov, je pre betónové tvárnice ideálne využitie.

Vlastnosti betónových tvárnic

Betónové tvárnice vďaka svojmu zloženiu a štruktúre môžu ponúknuť veľmi dobré stavebné vlastnosti:

  • Vysoká pevnosť muriva je daná samotným betónom, ktorý má veľmi vysokú pevnosť v tlaku
  • Presnosť tvárnic
  • Úspora malty pri výstavbe je zaistená presnosťou samotných tvárnic, preto nie je potrebné používať veľké vrstvy mált na vyrovnanie nepresností. Betónové tvárnice tak vytvárajú prakticky monolitické steny.
  • Jednoduchosť a rýchlosť murovanie vďaka odstráneniu zložitého debnenie a oddebnení
  • Nižšia cena betónových tvárnic dovoľuje výstavbu i veľkých stavieb s železobetónovou konštrukciou, ako sú rôzne haly, sklady apod

Stavba plotu z betónových tvárnic je vhodná najmä pre oddelenie priemyselnej zástavby od zástavby bytové, ako protihluková bariéra alebo ako bariéra oddeľujúca súkromie dvoch susedných pozemkov. Plot zároveň plní funkciu bezpečnostnú. Betónové tvárnice zaručujú odolnosť voči provalení.

Comment are closed.