Pár slov o betóne

Čo je betón?

Betón je obľúbený, veľmi odolný stavebný materiál, ktorý sa úspešne používa už od dôb Antiky. Je to umelý zlepenec, ktorý je tvorený spojivom a plnivom. Medzi najčastejšie spojivo betónu patrí cement, medzi najčastejšie plnivo kamenivo. Okrem cementu a kameniva obsahuje betón aj ďalšie dôležitou zložkou, ktorou je voda. Ak staviame betónové ploty alebo inú stavbu z betónu môžeme do konštrukcie pridať zvárané siete pre spevnenie.

Betón sa vyznačuje vysokou pevnosťou a odolnosťou proti vonkajším podmienkam. Jeho veľkou prednosťou je to, že ho môžeme odlievať do ľubovoľného tvaru, má teda široké možnosti uplatnenia. Drobnou nevýhodou betónu je jeho veľká hmotnosť a značná tepelná vodivosť. Kvôli týmto vlastnostiam je vhodné betón kombinovať s inými stavebnými technológiami a prvkami, ktoré majú dostatočné tepelno-izolačné vlastnosti.

Betón je univerzálnym stavebným materiálom, používa sa na nosné konštrukcie (skelety), ale aj na výrobu panelov; v dopravnom staviteľstve je betón hlavným materiálom pre výstavbu mostov, vozoviek diaľnic; v podzemnom staviteľstve sa betón používa ako dočasná aj trvalá výstuž. U betónu je jedno, ak je použitý na suchu alebo pod vodou, jeho vlastnosti sa tým nemenia. Betón sa môže tiež používať na oplotenie domu takým druhom oplotenia sa hovorí betónové ploty.

Betón možno označiť ako univerzálny stavebný materiál. S úspechom sa používa v doprave (napríklad výstavba betónových mostov), v podzemných stavbách (napríklad ako dočasná alebo trvalá výstuž), priemysle (napríklad bezpečnostné betónové ploty objektov) staviteľstve, ale i napríklad v poľnohospodárstve (výbehy pre zvieratá) a súkromnej sfére (okrasné betónové ploty pre záhrady).

Comment are closed.