Výroba

Výroba

Ak nechcete vyhadzovať peniaze za firmu, ktoré Vám betón urobia, iste oceníte návod na výrobu betónu. Bude sa vám hodiť pri oprave betónových plotov. Betónové ploty sú ľahko opraviteľné, ak viete rozmiešať betón, ale to Vás tu naučíme.

Betón sa vyrába z piesku, vody a cementu. Nie je na tom nič ťažkého, predtým než prestúpite priamo k práci si musíme uvedomiť presný pomer koľko čoho pridávať. Pomer dávkovania piesku a cementu je 2:1-3:1, pretože cement musí obaliť všetky malé zrnká piesku. Ovšem, ak do betónu pridáme drobné kamenivo stačí pomer 5:1. Pomery vždy berte podľa váhy nie objemu, pretože piesok je ťažšie ako cement. Ak ním máte v úmysle opravovať betónové ploty doporučujeme cementom nešetriť.

Betón sa pripravuje za pomocou miešačky. Do miešačky postupne pridávame cement, piesok, vodu prípadne drobné kamenivo vo vopred určenom pomere, samozrejme že tých čo už to poznajú sa nemusí riadiť podľa pomerov, ale od oka. Po nejakej praxi nie je ťažké odhadnúť či je betón už dosť kvalitný alebo či je treba ešte pridať cement.

Betón musí tvrdnúť min. pri teplote 10 ° C ak je zima a nedosiahnete túto teplotu, je nutné aby aspoň pri ukladaní mal betón 10 ° C. To môžeme zariadiť napr zohriatim vody, ale pozor nezahrievajte ju na viac ako 60 ° C.

Comment are closed.